KAVON CZ s.r.o. - Uvodní stránka
 
KAVON CZ s.r.o.

Nářadí ruční 
Nářadí ruční elektrické
Vrtačky s el. magnetickým upínáním
Broušení 
Brusivo 
Velmi přesné vyvrtávání a vrtání
Kompresory a vzduchové rozvody
Tváření otvorů a závitů
Měření tažné a tlačné síly 
Příslušenství pro rázové utahováky
Manipulace speciální
Ingersoll-Rand
 
Akreditovaná kalibrační laboratoř momentu síly
Služby servisní
Katalogy ke stažení
 
Zaměstnání - nabídka volných pracovních pozic
Kontakt
     
     
     

 

 

Kalibrační laboratoř č. 2293
v oboru moment síly akreditovaná ČIA o.p.s.

Kalibrační laboratoř vznikla v lednu roku 1999 a byla vybavena měřícím zařízením od firmy NORBAR. Kalibrační laboratoř je umístěna v klimatizované místnosti, kde jsou dodrženy všechny předepsané podmínky pro měření (teplota, vlhkost, sluneční svit).

 

Naše dobrá spolupráce se zahraničními dodavateli nás vedla k rozhodnutí vytvořit kalibrační laboratoř v oboru moment síly akreditovanou ČIA o.p.s. a vyjít vstříc našemu zákazníkovi, kterému nejen nabídneme kvalitní a spolehlivé momentové klíče, ale i podáme pomocnou ruku v případě servisu, následného měření a kalibraci v naší kalibrační laboratoři. V rámci přílohy k nově vydanému Osvědčení o akreditaci je kalibrační laboratoř schopna provádět kalibrace momentu sílu rotačních nástrojů mimo stálé prostory laboratoře, tedy na místě u zákazníka.

 

Dne 23. prosince 2003 nám bylo vydáno první Osvědčení o akreditaci č. 483/2003 a jsme kalibrační laboratoří v oboru moment síly č. 2293 akreditovanou ČIA o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Znamená to, že jsme oprávněni kalibrovat momentové klíče po celé Evropě.

Dne 28. února 2018 nám bylo vydáno nové Osvědčení o akreditaci č. 101/2018 a oproti dřívějšímu bylo podle přílohy
P1 101 – 2018 rozšířeno o akreditovanou kalibraci momentu sílu rotačních nástrojů s elektrickým, pneumatickým a hydraulickým pohonem. Touto činností se naše kalibrační laboratoř zařadila mezi přední tuzemská pracoviště schopná provádět akreditovanou kalibraci momentu sílu rotačních nástrojů.

 

Akreditace Českým institutem pro akreditaci o.p.s. zavazuje pracovníky kalibrační laboratoře k dodržování a plnění veškerých akreditačních kritérií, zaručujících vysokou přesnost měření během kalibrací. Pro naše zákazníky z toho vyplývá, že budou splněny podmínky certifikačních orgánů na vysokou kvalitu kalibrací a měření momentových klíčů v kalibrační laboratoři akreditované ČIA o.p.s..

 

Firma KAVON CZ s.r.o., která nabízí svým zákazníkům široký sortiment momentových klíčů, se rozhodla vyjít vstříc potřebám svých zákazníků (majitelů momentových klíčů) a vybudovala kalibrační laboratoř na kalibraci momentového nářadí. Zvyšující se nároky na kvalitu měření a požadavky našich zákazníků byly důvodem k tomu, že firma vybavila kalibrační laboratoř takovým kalibračním zařízením, které splní akreditační kritéria ČIA o.p.s.. Kalibrace momentového nářadí se provádí na kalibračním zařízení od firmy NORBAR s návazností na státní etalony ČMI, doplněné vlastním počítačovým programem v rozsahu od 0,1 Nm do 2000 Nm. Kalibrace se provádí ve shodě s vydanou firemní dokumentací, vychází z normy ISO 6789 a ČSN EN ISO 6789 a je v souladu s vydanými dokumenty MPA a EAL.

Kalibrace momentu síly rotačních nástrojů se provádí ve shodě s interní metodikou KL-004-17  v rozsahu 0,1 – 5000 Nm. Základem metodiky je rozpracování normy ISO 5393 a ISO 6544 do podmínek kalibrační laboratoře. Podle zmíněné metodiky může kalibrační laboratoř provést akreditovanou kalibraci rotačních nástrojů:
a) u zákazníka na jím definovaném šroubovém spoji;
b) u zákazníka s využitím simulátorů šroubových spojů;
c) v kalibrační laboratoři s využitím simulátorů šroubových spojů ;

Osvědčení CZ - strana 1
Osvědčení CZ - strana 2
Osvědčení CZ - strana 3
 
 
 

Kalibrace pneumatického rotačního nástroje s využitím simulátoru šroubového spoje 1500 Nm

Kalibrace elektrického rotačního nástroje s využitím simulátoru šroubového spoje 55 Nm

 

Návrat na začátek strany