Profesionální nářadí pro průmysl a řemeslo
Big Kaiser

Big Kaiser

Ultra přesné vyvrtávání otvorů od 0,4 mm do 3 000 mm

Big Kaiser

BIG KAISER Precision Tooling Ltd. je společnost s celosvětovou působností s více než 50 letou tradicí a odpovídajícími zkušenostmi s vývojem a výrobou přesných nástrojů. Další pobočka BIG KAISER Precision Tooling Ltd. je ve Velké Británii. Mezinárodní prodejní síť je založena na zástupcích společnosti v zemích celého světa.

Hlavní provozní činnost je ve Švýcarsku a v USA. Mimoto je zde I dlouhodobá spolupráce s japonským výrobcem přesných nástrojů – firmou BIG DAISHOWA SEIKI, vlastnící licenci na výrobu a distribuci nástrojů na Dálném Východě.

Hlavní činností společnosti se 100 zaměstnanci je vývoj, výroba a prodej modulárního přesného nástrojového systému pro vrtání, vyvrtávání, frézování a závitování. Důležití zákazníci nejsou pouze z oblasti výrobců strojů , automobilů a z leteckého průmyslu, ale I z oblasti výroby obráběcích strojů, nástrojů a forem. I mnoho menších společností má svá obráběcí centra osazeno nástroji firmy BIG KAISER Precision Tooling Ltd. podle druhu činnosti pro řešení konkrétních požadavků.

CKB/CKS vysoce výkonný modulární nástrojový systém.

Současné požadavky na vysoký výkon nástrojů při splnění všech požadavků, jakož I požadavek na velkou univerzálnost, přesahuje kapacitu konvenčních nástrojových a upínacích systémů.
BIG KAISER Precision Tooling Ltd. se chopil této výzvy a – systematickým vývojem společně s praktickými testy – neustále vylepšuje nejznámější CKB systém podle nejnovějších potřeb.

HEINZ KAISER LTD.

Vedeny potřebami pro kompletní slučitelnost s existujícími nástroji a pro zachování nejvyšší tuhosti jsou upínací části překonstruhovány a umožňují použití axiálních pevnostních šroubů CKS-systém splňuje všechny požadavky pro velké zatížení při frézování se zaručenou souosostí.

 

 

NÁSTROJE

Přesný modulární nástrojový systém CKB/CKS pro vrtání, vyvrtávání, frézování a závitování poskytuje nejlepší možné nástrojové kombinace pro rentabilní obrábění všech možných typů výrobků. Mimo upínacích kuželů, redukcí a prodloužení, držáků fréz, kleštinových držáků a nástrojů pro závitování, modulární systém obsahuje následující položky:

Jednobřité vyvrtávací hlavičky

EWN 2-50XL

Tato nová hlavička vycházející z univerzálního nástroje jehož přesnost byla nesčíslněkrát ověřena – z přesné vyvrtávací hlavičky EWN 2-50 s pracovním rozsahem O 2 – 54 mm, umožňuje použít stejné příslušenství.
Pouze s třemi přídavnými držáky destiček a podložkou umožňuje zvětšení rozsahu obrábění na O 80 - 152 mm. Tento nástroj má velikost upínání CK6.

EW 2-12 pro vysoké otáčky

S rozsahem použití pro dokončení otvorů O 2 - 12 mm s maximálními otáčkami do 30¨000 otáček za minutu nábízí nová hlavička EW 2-12 Hi-Speed nové možnosti na poli dokončování ultra přesných otvorů při užití nejvyšších otáček stroje. Zásluhou malých rozměrů (O 32 mm a délce 44 mm) je možné hlavičku použít I ve stísněném prostoru obrobku na strojích s uchycením kuželu HSK-40, HSK-50 nebo SK30.
Do samovyvažované hlavičky EW 2-12 Hi-Speed je zabudován manuální jemný vyvažovací a nastavovací mechanizmus, díky kterému lze nastavit vytáčecí tyčku až neuvěřitelně přesně.

EWN 2-22, EWN 2-32

Vysoce přesné a výkonné hlavičky se souosým držákem destiček pro dokončování otvorů o průměru 2 – 32mm. Přestavitelná délka vyvrtávací tyčky zajišťuje optimální délku nástroje pro všechny aplikace.
Tyto hlavičky mají velikost upínání CK4 resp. CK5, stejně jako držáky závitníků ES25 (M32 x 1.5) a ES32 (M40 x 1.5).
EWB 2-32, EWB 2-50

Vyvážené přesné vyvrtávací hlavičky se souosým držákem destiček pro dokončování velice přesných otvorů malých nebo středních průměrůotvorů při možnosti využít vysokých otáček vřetene. Vyvažování přesné hlavičky se ručně nastavuje přestavením objímky se závažím. Na objímce je stupnice a vyvážení se nastavuje podle údajů v tabulce.
Hodnoty v tabulce se vyhledají pro různé velikosti držáků destiček a je brán zřetel I na různé hodnoty radiusu použitých břitových destiček.
Tyto hlavičky mají velikost upínání CK5 resp. CK6
EWN 20 ... EWN 100

Multifunkční jednobřité vyvrtávací hlavičky s minimální nevyvážeností pro vysoce přesné dokončování otvorů. Sedm typů hlaviček s upínáním CK1 až CK7 zajišťuje dokončení otvorů v širokém intervalu od 20 do 203mm. Ke každé hlavičce přísluší 3 typy držáků destiček a typy 2 a 3 umožňují obrábění I v opačném směru.
EWB 32 ... EWB 85

Samovyvažované přesné vytáčecí hlavičky s upínacími systémy velikostí CK3 až CK6 pro dokončovací operace středních až velkých průměrů otvorů při nejvyšších rychlostech. Protizávaží uvnitř hlavičky se přestavuje automaticky s velikostí nastavovaného průměru
EWB 100/150 AL
Lehké přesné hlavičky s utomatickým nastavováním vyvážení.

Přesné hlavičky EWB-AL jsou vyrobeny z vysoce pevnostního hliníku s tvrdým povrchovým povlakem. Společně s redukcemi a prodlouženími vyrobenými též z hliníku, se hmotnost dlouhého a na pohled velkého nástroje zmenší o více než 50%. Toto má samozřejmě pozitivní vliv při automatické nebo I manuální výměně nástroje. .
Tyto přesné vyvrtávací hlavy jsou uzpůsobeny pro užití řezné rychlosti až 2 000m/min a jsou osazeny velice přesným samovyvažovacím mechanizmem.. Tyto hlavičky mají velikost upínání CK6 resp. CK7.

Dvoubřité vyvrtávací hlavičky pro hrubování

TW 20 ... TW 148

Vysoce zatížitelné dvoubřité hrubovací hlavičky mají velikost upínacího systému CK1 až CK7 a umožňují velice progresivní hrubování průměrů 20 až 203mm. Pro každou velikost hlaviček jsou dva typy a na oba se dají upnout samostatně nastavitelné držáky destiček.
Hlavičky typu TWN jsou určeny pro vysoce náročné, ale ekonomické hrubování, kdežto hlavičky typu TWV umožňují nastavení výšky každého břitu destičky samostatně pro optimální využití nástroje při všech metodách hrubování.
RW 25 ... RW 100

Dvoubřité hrubovací hlavičky pro efektivní hrubování umožňují užití všech metod hrubování.Hlavičky mají velikost upínacího systému CK2 až CK7 a pracovní rozsah 25 – 150mm.

Vyvrtávací nástroje pro velké průměry

Vyvrtávací nástroje pro vysoce náročné hrubování a dokončování otvorů od O 150 do 1180mm. Modulární části, jako je držák lyžin, lyžiny, držák nástrojů a samotné hlavičky se dají lehce sestavit pro vytvoření jedno nebo dvoubřitého nástroje nástroje pro hrubování nebo dokončení otvoru. Zajímavá je I možnost sestavení kombinovaného nástroje pro hrubování I dokončování při jedné operaci.

Upínací základny spolu s držáky destiček pro různé velikosti a typy destiček zajišťují efektivní hrubování různými metodami.

Pro vysokou přesnost nastavení přesných dokončovacích hlaviček je nastavovací šroub se stupnicí umístěn ve stejné ose s pracovní hranou břitové destičky. Nastavování průměru je též umožněno ze strany hlavičky ( pro průměry v dolním rozsahu rozpětí výměnných lyžin ).

Destičkové vrtáky a nastavitelné držáky vrtáků

  Destičkové vrtáky

Destičkové vrtáky o 19 - 78 m jsou ve dvou délkách (2xD a 3xD) s možností napojení v CKB/CKS systému. CK-napojení umožňuje mnohostranné způsoby uchycení a použití a neprodlužuje zbytečně délku vrtáku. Díky vysoké tuhosti a přesné souososti je zaručen vynikající výkon vrtáků při každém jejich použití.

Nastavitelné držáky vrtáků

Držáky vrtáků s patentovaným dvojitým vystřeďovacím pouzdrem umožňují plynulé nastavení průměrů destičkových vrtáků s CK6 napojením. Snadno čitelná stupnice umožňuje plynule nastavit vrtaný průměr v rozsahu od +1,0 do –0,2 mm nominální hodnoty.

Speciální nástroje

 

Podle potřeb uživatelů vyrábí BIG KAISER Precision Tooling Ltd. rychle a v přijatelných cenách speciální nástroje složené z těla nástroje s modulárním napojením a přídavného držáku destiček nebo pouzdra s mikrometrickým nastavováním.

Nástrojový polotovar

S modulárním CK nástrojovým napojením pro výrobu různých speciálních nástrojů. CK koncovka je tvrzena a broušena, přední část je bez tepelného zpracování. treatment.

Přídavný držák destiček

Radiálně a axiálně nastavitelný držák dovoluje nastavení destičky na potřebný průměr otvoru a jeho požadovanou délku. Namontovaný držák umožňuje před-dokončovací a dokončovací operace.

Pevné držáky se hlavně užívají pro hrubování a srážení hran na složených vyvrtávacích nástrojích. Díky malým rozměrům mohou být pouzdra použita v případech, kdy je nedostatek prostoru pro obrábění.

Držáky s mikrometrickým nastavováním jsou řešením pro nástroj “na míru”.

Tři pouzdra různých délek pro rozdílné rozsahy vyvrtávaných průměrů pokrývají o 45 - 107 mm. Tato pouzdra se dají lehce namontovat do speciálních držáků. Pro jejich usazení je vyžadován pouze přesný otvor pro pouzro a otvor se závitem pro zafixování celého držáku.

Katalogy ke stažení

Kompletní sortiment firmy