Profesionální nářadí pro průmysl a řemeslo
Služby

Služby

Servisní služby a kalibrace

Servisní služby

V naší provozovně v Medlešicích provádíme záruční i pozáruční servis všech značek, které máme v našem sortimentu.

Naši pracovníci byli u svých zahraničních partnerů proškoleni v oboru konstrukce, seřizování a oprav momentových klíčů. Servis se provádí na základě pracovních postupů a výkresové dokumentace od jednotlivých zahraničních firem. Povolení k servisní činnosti momentových klíčů od momentu síly 0,1 – 1 000 Nm je dáno registračním osvědčením od ČMI číslo 501-RO-0546/99. Seřízení momentových klíčů se provádí za velice příznivé ceny. Přesnost momentového klíče se po seřízení pohybuje v toleranci, kterou pro daný momentový klíč udává ČSN EN ISO 6789 nebo podniková norma majitele klíče. S termínem a cenou opravy je zákazník seznámen předem.

Kalibrace momentových klíčů

V rámci neustálého zkvalitňování služeb zákazníkům poskytujeme provedení kalibrace momentového nářadí v kalibrační laboratoři. Kalibrační laboratoř je organizačně začleněna do firemního systému KAVON CZ a v systému managementu firmy i vůči zákazníkům vystupuje jako samostané středisko. Kalibrační laboratoř vznikla v lednu roku 1999. V roce 2003 byla v oboru momentu síly poprvé akreditována národním akreditačním orgánem. V současné době splňuje akreditační kritéria podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a na základě vydaného osvědčení může kalibrační laboratoř provádět akreditované laboratorní i externí kalibrace měřidel momentu síly a rotačních utahovaček v rozsahu 0,1 – 5000 Nm. Kalibrační laboratoř sídlí v provozovně firmy KAVON CZ na adrese Medlešice 139, 538 31 Chrudim.

Kalibrace momentového nářadí se provádí na kalibračním zařízení od firmy NORBAR s návazností na státní etalony ČMI, zpracování výsledků kalibrací je podpořeno vlastním počítačovým programem. Kalibrace se provádí podle interních postupů, které jsou ve shodě s aktuálními požadavky norem (ČSN EN ISO 6789, ISO 5393 a dalších). Kalibrační laboratoř je ve svém oboru pravidelným a úspěšným účastníkem programů zkoušení způsobilosti.

Rozsahy momentových klíčů a šroubováků, které kalibrujeme:

  • Kalibrace momentových klíčů a šroubováků v rozsahu 0,1 – 3 000 Nm v kalibrační laboratoři.
  • Kalibrace momentu síly rotačních nástrojů v rozsahu 0,1 – 5 000 Nm v kalibrační laboratoři nebo u zákazníka na jím definovaném šroubovém spoji nebo s využitím simulátorů šroubových spojů.

Ke všem kalibracím jsou vypracovány kalibrační listy.

Mimo rámec vydaného osvědčení je možné poskytnout poradenství v oboru momentu síly, podklady pro stanovení způsobilosti momentového nářadí, provedení řízeného utahování do 4 500 Nm, posouzení násobícího poměru násobičů síly a prostřednictvím servisního střediska firmy zjistit servis a opravy momentového nářadí vybraných výrobců.

Kalibrační laboratoř dbá na úzký kontakt se svými zákazníky a v rámci zlepšování poskytovaných služeb využívá zpětné vazby formou Dotazníku spokojenosti zákazníka.

Školení

Servisní pracovníci se pravidelně účastní školení u výrobců nářadí doma a v zahraničí.

Firma Kavon CZ s.r.o. provádí záruční a pozáruční servis svým zákazníkům na profesionální úrovni pro výrobky, které prodává. Viz. foto ukázky z účasti na školení.

Veletrhy

Účastí na veletrzích předvádíme nabízené výrobky a služby. Nejdůležitější je pro nás Brněnský mezinárodní strojírenský veletrh, kde se účastníme od roku 1992.

Certifikáty

Obory činnosti naší firmy