info

NORBAR EVOTORQUE2 (ET2)

ELEKTRICKÉ UTAHOVACÍ ZAŘÍZENÍ OD FIRMY NORBAR

 

Na trhu je dnes mnoho elektrických utahovacích zařízení, která deklarují přesnost při utahování velkých krouticích momentů v řádu 500 – 6 000 Nm i více. Na základě našich zkušeností jsme zjistili, že hodnoty udávané při měření přístroji jiných výrobců často neodpovídají skutečnosti.

Firma Norbar si je vědoma složitosti přesného utahování a po více než 10 letech vývoje představila ke konci roku 2016 nový model elektrického utahováku EVOTORQUE 2, který splňuje požadavek na přesnost utahování na krouticí moment i úhel bez ohledu na druh spojovacího prostředku. Zařízení má kompaktní konstrukci, pracuje na 230 V. Informace o dotažení je možno ukládat v elektronické podobě nebo uchovat v paměti přístroje a poté zpětně využít. Další důležitou výhodou tohoto zařízení je možnost i po letech zkontrolovat dotažení konkrétního spoje a zjistit případnou odchylku způsobenou nedotažením, vibracemi, volbou nevhodného materiálu, relaxací šroubového spoje, prostředím nebo také přetažení spoje, a to v rozsahu od 100 – 7 000 Nm.

KALIBROVANÝ ROZSAH VYRÁBĚNÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ HMOTNOST NÁŘADÍ HMOTNOST REAKCE
200 – 1 000 Nm 10,4 kg 1,5 kg
270 – 1 350 Nm 10,4 kg 1,5 kg
400 – 2 000 Nm 10,8 kg 1,5 kg
540 – 2 700 Nm 12,85 kg 2,6 kg
800 – 4 000 Nm 12,85 kg 2,6 kg
1 200 – 6 000 Nm 16,8 kg 3,9 kg
1 400 – 7 000 Nm 16,8 kg 3,9 kg
Přesnost na úhel + 2°
Přesnost na krouticí moment + 3%
Vibrace > 2,5m/s2
Paměť 3 000 údajů o momentu, úhlu, datu, času a pořadí utahování

Kalibrační list je součástí dodávky.

Více informací naleznete v přiloženém letáku.

O zařízení EvoTorque2 psali také v časopisu Wind Energy Network 11/2017, https://www.windenergynetwork.co.uk/:

NAPROSTÁ KONTROLA KROUTICÍHO MOMENTU A JEHO SLEDOVATELNOST

Utahování je v podstatě měřené působení rotační síly na závitový spoj.

Když je krouticí moment pod nebo nad výrobcovu toleranci (nedotažení nebo přetažení), může to v konstrukci turbíny způsobit značné poškození. Tato situace s nedotažením nebo přetažením má jeden klíčový technický důsledek, a to možné vibrace v turbíně…což s sebou nese riziko fatálního selhání.
Vývoj firmy Norbar směřoval k maximální přesnosti a spolehlivosti při kontrole již dotažených spojů, anebo při aplikování krouticího momentu na již dotažených šroubových spojích. Protože firma Norbar si je vědoma rizik, která vznikají kvůli pomalé odezvě řídicí jednotky a také při takzvaných maximálních proudech tekoucích v těchto elektrických motorech, kdy z důvodu ztráty kontroly řízení to může způsobit přetažení až o 100 %.

ŘEŠENÍ

Nářadí, které dokáže utáhnout spoje přesně na požadovaný moment, zkontrolovat předutažené spoje a poté nahrát tato data, existuje. EvoTorque2 od firmy Norbar umožňuje uživatelům utahovat spoje přesně a spolehlivě a vytváří záznam pro potvrzení této skutečnosti, přičemž poskytuje naprostou sledovatelnost dotažení pro týmy uživatelů a archivaci těchto dat pro potřebu následné údržby strojních zařízení a pro potřebu dokladování směrem k zákazníkům.
EvoTorque2 je schopné neuvěřitelné kontroly v těžkých podmínkách – pokud spoje nebyly předutažené, nářadí ukáže hodnoty momentu s přesností na ±3 %. Pokud je moment opět aplikován na spoje, které již předutažené byly, výsledky budou v rozmezí +-5 % nastavené hodnoty.

TESTOVÁNÍ

V testu znovuutahování předvedlo EvoTorque2 jasnou výhodu a to tu, že při 18 po sobě jdoucích spouštěních na předutaženém spoji, dosáhlo celkového nahromaděného přetažení okolo 15 – 20 % nastaveného cílového momentu, v závislosti na tvrdosti spoje. Tolik po sobě jdoucích utažení by při použití běžného elektrického nářadí s největší pravděpodobností vyústilo v poškození tohoto nářadí nebo spojů. Toto nářadí je nezbytné pro finální utahování, pokud požadujete přesnost a záznam dat o utažení.
Výkon většiny elektrického nářadí klesá s tím, jak se teplota motoru při používání zvyšuje, což vede k méně přesným hodnotám momentu. Přesnost EvoTorque2 se nezmění jako výsledek rozdílných teplot nebo teplot motoru, tudíž umožňuje utahování spojů v řadě se zaručenými důvěryhodnými výsledky.

NA SÍTI

Napájení na větrných farmách je většinou zajišťováno malými generátory s dlouhými přívodními kabely, což zvyšuje nároky na kvalitu zdroje napájení. Výsledkem je, že většina elektrického nářadí nebude funkční nebo jejich výstupní krouticí moment bude nepravděpodobný.
EvoTorque2 je imunní vůči kolísání napájení díky technologii řízení motoru – motor bude fungovat i nadále správně, nebo upozorní, že napětí je mimo toleranci.

NOVÉ VÝHODY SLEDOVATELNOSTI A KONTROLY

Každá hodnota momentu nebo úhlu, kterou EvoTorque2 naměří, může být nahrána s poznámkou o odpovídajícím datu a času. Paměť zařízení je schopná uchovat až 3 000 těchto hodnot. Ty mohou být staženy do PC buď pomocí USB kabelu, nebo bezdrátově pomocí Bluetooth Smart.
Utahovací režimy zahrnují ‚Torque‘ (Moment), ‚Torque and Angle‘ (Moment a Úhel) a ‚Audit‘. První dva režimy umožňují uživateli zvolit jen moment, respektive kombinaci cílového momentu a úhlu.

NEZÁVISLÉ TESTY

Kromě výše zmíněného, EvoTorque2 v nezávislých testech a kalibracích provedených u množství španělských sítí větrných elektráren dosáhlo standardu OK/PAA/APPROVAL. To z něj činí jediný elektrický utahovák, který je povolený pro použití při závěrečném utahování na síti větrných elektráren.
Nářadí také představuje třetí stranou schválenou hlučnost, která nepřesahuje 70 dB (A) a hladina vibrací je 0,304 m/s2, což významně snižuje zdravotní a bezpečnostní rizika, jako např. ztráta sluchu či nemoc bílých prstů během používání.

ROZSAH EVOTORQUE2 NÁŘADÍ

EvoTorque2 je dostupné ve verzi 110 V a 230 V a utěsněné pro IP44. Rozsah pokrývá požadavky od 100 Nm do 7 000 Nm.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

 • Uloženo může být až 12 uživatelských ID a jejich výsledků. To je nesporná výhoda tam, kde nářadí používá více uživatelů, např. při směnném provozu.
 • Je zde možnost nastavit pracovní ID, která mají specifické cíle (moment nebo moment a úhel), např. základní šroub apod. Až 20 pracovních ID může být nastaveno do pracovní skupiny a nastaveno může být až 5 pracovních skupin.
 • Cíle můžou být sdruženy pod jeden nadpis. To je užitečné při vícekrokovém utahování přírub. Díky tomu je možné zkontrolovat nejen spoje jedné věže, ale všech věží ve větrné elektrárně a mezi několika elektrárnami.
 • Uživatelé si nyní mohou zvolit cílový moment pro ‚Snug Torque‘ (Prahový moment) a ‚Angle Target‘ (Dotažení na úhel), tj. prahový moment + cílový úhel a cílový moment. To usnadní kontrolu spojů pro křížové utažení.
 • "Operation Direction" (Směr otáčení) – navržen proto, aby uživatel mohl případně uvolnit každý spoj, který utáhl.
 • "Turn Angle" (Otočení úhlu) – tato funkce zaručuje, že se spoj musí při utahování otočit o určitý nastavený úhel. To předchází situaci, kdy při utahování série spojů je tento spoj utahován několikrát.
 • Pro urychlení dotahování byl zapracován dvoufázový proces utahování.
 • EvoTorque2 počítá počet jeho použití a je tedy možné vidět, kolikrát bylo nářadí použito od posledního nulování.
 • Nářadí má 2 úrovně uzamčení, které omezují uživateli nastavovat nářadí
  • Úroveň 1 dovoluje zvolení přednastavených cílů
  • Úroveň 2 umožňuje použít nářadí pouze v již zvoleném nastavení.
 • Nářadí má nově rozšířené schopnosti v ASCII režimu, a tedy možné vytvářet uživatelský software dle požadavků třetích stran pro sběr naměřených hodnot.

4_6070049402058.jpg (123 KB)4_60700492d4419.jpg (156 KB)26220968771_c2fd7c6380_b.jpg (48 KB)