info

technologie flowdrill

speciální nástroje pro beztřískovou výrobu otvorů a závitů tvářením

FLOWDRILL

Proces, při kterém je kuželový nástroj tlačen pod vysokými otáčkami proti materiálu. Vlivem axiální síly a vysokých otáček vzniká teplota pro tváření. Nástroj poté prostoupí materiálem a vytvoří válcové nebo kuželové pouzdro vhodné buď k osazení čepu, nebo vyválcování závitu tvářecími závitníky.

PŘEDNOSTI POUŽITÍ

Touto technologií lze vyrobit otvory s pouzdrem či otvory se závitem a vynikajícími technickými a pevnostními vlastnostmi.

Potřebuje-li konstruktér závit s dobrou pevností nebo vyrobit závit v málo přístupném místě (např. válcové trubky, profily čtvercové či obdélníkové), lze s úspěchem použít technologii Flowdrill. Z hlediska pevnosti, životnosti a spolehlivosti takto vyrobený závit těžko snese srovnání. Navíc nízké náklady na jeden otvor se závitem a možnost začlenění této technologie do automatizovaného procesu představují výhodnou investici s rychlou návratností a pro konstruktéra možnost jedinečného a spolehlivého technického řešení.

 • Odpadá navařování matic.
 • Životnost nástroje v oceli o pevnosti kolem 400 N/mm² dosahuje 10 000 otvorů.
 • Dosáhne se velmi vysoké kvality pouzdra a přesný průměr otvoru.
 • Je ideální pro automatizaci.
 • Tvářením závitů se dosáhne lehčích konstrukcí díky jednoduššímu spojení dílců.
 • Nosnost závitu je vysoká, závit je celistvý bez trhlin.
 • Výrazná úspora času při tváření otvoru.
 • Mohou se použít běžné stolní, sloupové vrtačky nebo CNC stroje.
 • Nevznikají žádné problémy s třískami.

TYPY HROTŮ FLOWDRILL

short.jpg (83 KB)

KRÁTKÝ (SHORT)

Krátká pracovní část, pouzdro na konci kuželové.

DLOUHÝ (LONG)

Dlouhá pracovní část, pouzdro má válcový průřez vhodný např. na
osazení trubky, čepu.

long.jpg (325 KB)
short_flat.jpg (90 KB)

S OŘEZEM (FLAT)

Nástroj ostřím odfrézuje límec pouzdra vytlačený okolo otvoru (varianta
pro krátký i dlouhý).

S VRTNÝM HROTEM

Nástroj má na špičce vrtací břit, který usnadňuje prostup materiálem,
menší nárok na potřebnou axiální sílu (varianta pro krátký i dlouhý).

ram.jpg (297 KB)

VHODNÝ MATERIÁL

Ocel do pevnosti 700 N/mm² včetně nerezové, neželezné kovy s výjimkou křehkých materiálů, lehké kovy (Si méně než 10 %).

VHODNÁ VRTAČKA

Potřebný výkon vrtačky - potřebné otáčky cca 1 400-6 000 ot/min.

MAZÁNÍ

Vzhledem k vysokým teplotám je třeba nástroj před každým otvorem namazat speciálním mazadlem (podle materiálu), které je součástí technologie. Stejně tak je součástí technologie olej pro tvářecí závitníky.

UPÍNÁNÍ

Nástroj Flowdrill se upíná do držáku složeného z morse kužele, chladicí turbíny, která brání šíření tepla do vřetena vrtačky a upínacího pouzdra.

NABÍZÍME VÁM

 • dodání technologie podle Vašich požadavků a výkresové dokumentace
 • provedeme konzultaci nebo navrhneme řešení

PROVEDEME ZKOUŠKY PODLE

 • typu uvažovaného nástroje
 • předpokládané životnosti
 • času na zhotovení otvoru a závitu

Firmy, které využívají Technologii Flowdrill: Audi, Porsche, Keiper Recaro, Cummins, Ferrari, IBM, Fiat-Iveco, Mercedes Benz, Siemmens, Zetor a mnoho dalších.

KONTAKT

martan@kavon.cz
+420 466 797 523

FlowDrill