info

ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

Klíčové faktory, výhody a možnosti 100% kontroly nad montážním procesem

Řízené utahování s kontrolou momentu a úhlu

Firma KAVON CZ s.r.o. se již 30 let věnuje momentovému nářadí a také systémům, které provádí řízené utahování s ukládáním dat. Vyvinuli jsme vlastní software pro kontrolu výsledků z utahování, který se přizpůsobí prostředí.

Jsme schopni nalézt řešení pro jakýkoliv požadavek zákazníků, kteří chtějí získat 100 % kontrolu nad montážním procesem. Momentové a řízené utahování vede jednoznačně ke zkvalitnění a urychlení procesu montáže a zároveň k eliminaci případných chyb na minimum.

Další informace na momentove-naradi.cz

Přes 30 let na trhu
Návrh a realizace pracoviště
Vlastní konstrukční kancelář
Vlastní software pro správu dat
Dvě autorizovaná servisní střediska v ČR
Akreditovaná kalibrační laboratoř

KLÍČOVÉ FAKTORY ŘÍZENÉHO UTAHOVÁNÍ

 • Přesné utahování na moment nebo úhel
 • Utahovací strategie pro dosažení optimální svěrné síly
 • Programování jednotlivých kroků
 • Odpočet zbývajících šroubů k utažení
 • Odeslání záznamů do databází
 • Přehledné statistiky
 • Výsledky lze spárovat s konkrétními díly a výrobky
 • Záloha nastavení řídících jednotek nářadí
 • Velmi přesné a spolehlivé nářadí pro průmysl
 • Uzamykatelné proti nežádoucím zásahům operátora
 • Akustické i vizuální signalizace výsledku utahování
 • Lehké, výkonné a ergonomické
 • Identifikace operátora
 • Naprogramované nářadí pro snadnou aplikaci
 • Výrazné zkrácení doby zaškolení operátorů
 • Obrazový průvodce pro operátora, krok za krokem

Systémové nářadí

Systémové momentové klíče

 • Digitální momentové klíče
 • Bezdrátová komunikace
 • až do 1000Nm

Systémové aku nářadí

 • Pistolové utahovačky
 • Úhlové utahovačky
 • až do 80Nm

Systémové pulsní nářadí

 • AKU, elektrické i pneumatické
 • bez přenosu rázů do ruky
 • až do 80Nm

Systémové elektrické nářadí

 • Přímé EC utahovačky
 • Úhlové EC utahovačky
 • až do 2000Nm

Systémové řídící jednotky a software

 • Ovládání systémového nářadí
 • Zpracování dat
 • Propojení s interními systémy

Současná situace ve výrobních závodech

Při komunikaci se zákazníky se často opakují podobné faktory, se kterými se většina firem musí v procesu výroby a montáže potýkat:

 • Nedostatečná kvalifikovaná pracovní síla
 • /
 • Fluktuace operátorů
 • /
 • Přehled o průběhu montáže
 • /
 • Zvýšení produktivity
 • /
 • Šetření nákladů
 • /
 • Časová úspora
 • /
 • Častá obměna nářadí
 • /
 • Získání vyšších certifikací

S pomocí systémového momentového nářadí a softwarové návaznosti pro zpracování dat z utahování, lze všechny tyto faktory pozitivně ovlivnit. Řízené utahování je kontrola montážního procesu plně v souladu s trendem Průmyslu 4.0, ale zároveň se v tomto případě nejedná o robotizaci.

Problematika montážního procesu

Hledání příčiny

 • MontážNezapomnělo se na nějaký šroub? Dodrželo se pořadí utahování?
 • HodnotyBylo to utažené na správný moment? Je to v toleranci?
 • OperátorKterý pracovník prováděl montáž? Kdy a kde proběhla montáž?
 • NářadíBylo použito vhodné nářadí? Má řádnou kalibraci?
 • Montážní dílyByly použity vhodné díly? Jsou zaznamenány čárové kódy?
 • MetodaByl dodržen montážní postup? Byla zvolena správná utahovací strategie?
 • ProstředíNa které lince proběhla montáž? Jsou problémy i jinde?
Ztracený čas při montáži, hledání příčiny chyby
Náklady spojené s opravou a opětovnou výrobou
Snížení reputace u koncových zákazníků