info

Momentové a řízené utahování

100% kontrola při montažním procesu

MOMENTOVÉ UTAHOVÁNÍ

Firma KAVON CZ s.r.o. se již 30let věnuje momentovému nářadí a také systémům, které provádí řízené utahování s ukládáním dat. Jsme schopni nalézt řešení pro jakýkoliv požadavek zákazníků, kteří chtějí získat 100% kontrolu nad montážním procesem. Momentové a řízené utahování vede jednoznačně ke zkvalitnění a urychlení procesu montáže a zároveň k eliminaci případných chyb na minimum.

Nejdůležitějším faktorem na momentovém utahování je vytvoření konstantní svěrné síly mezi dvěma díly. Existují různé aplikace, jak dosáhnout správného dotažení šroubového spoje. Odvíjí se to od materiálů, typům spoje, ale také na požadavcích jako jsou přesnost, opakovatelnost, archivace záznamů, rychlost, hlučnost a jiné…

NABÍDKA MOMENTOVÉHO NÁŘADÍ

MOMENTOVÉ KLÍČE

Indikační (kontrolní) - mechanické i digitální klíče, které měří moment pomocí vlečné ručky, nebo elektronicky snímá moment a úhel
Aplikační – pro aplikování kroutícího momentu na šroubový spoj

Digitální momentové klíče

 • Vysoká přesnost ze čtené hodnoty
 • Jsou programovatelné – plánování jednotlivých kroků, rozdílných nastavení či popsání jednotlivých spojů pro výslednou kontrolu
 • Zaznamenávají každý dotažený spoj, který je následně možné uložit do databáze a propojit s výrobkem či pracovištěm
 • Jeden klíč zvládne pokrýt více klíčů najednou (různé momenty pro aplikaci více šroubů bez nutnosti přenastavování klíče)
 • Lze propojit se softwarem

PNEUMATICKÉ NÁSTROJE

Rázové utahováky

Patří mezi nejvíce používané nástroje ve strojním utahování, kde je apel na opakovatelnost, rychlost a odolnost. Zpravidla je pohání sedmi-lamelovými pneumatickými motory. Při zajištění čistého a mazaného vzduchu jsou takřka nezničitelné.

Impulsní utahováky

Výhodou impulsních utahováků je nízká úroveň vibrací a dotahování bez větší reakční síly. Využívají kombinaci pneumatického motoru a hydraulického mechanismu. Pro delší pracovní směny je tak vhodným nástrojem.

Aku nástroje

Bateriové utahováky často nahrazují pneumatické nářadí pro svoji flexibilitu a nároky na údržbu. V naší nabídce tak naleznete jak aku rázové utahováky, tak i plynulé dynamické utahováky s přednastavitelným momentem.

Výstřižek-1.PNG (23 KB)

PŘESNÉ ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ S ARCHIVACÍ DAT

Elektrické a akumulátorové utahování prostřednictvím řídicích jednotek patří k nejdokonalejším systémům pro montáž obecně. Jsou určeny nejen pro nasazení v sériové výrobě, ale hlavně tam, kde je vyžadována 100% kontrola způsobu dotažení, spolu se záznamem a vyhodnocení dat. Tyto systémy umožňují dotahování nejsložitějších spojů např. s těsněním, řízeným povolením a následným dotažením, s vlivy povrchových úprav šroubů, s vyhodnocením špatných tolerancí nebo použitých materiálů. Z elektrických utahováků je také možné sestavit a naprogramovat vícevřetenové utahování.

PROGRAMOVATELNÉ UTAHOVÁNÍ

Řídicí jednotky umožňují úplné naprogramování dotažení šroubového spoje. Dotažení na moment, úhel nebo mez kluzu je samozřejmostí. Jednotky dále umí nastavit rychlost otáček a následné zpomalení před dosažením cílové hodnoty, nastavení momentu pro předvrtání nebo možnost nastavení různých strategií na jeden cyklus.

ELEKTRICKÉ ŘÍZENÉ UTAHOVÁKY

Elektrická utahovací vřetena jsou vhodná pro ruční utahování, nebo pro vestavbu do poloautomatických či automatických linek. Ergonomický tvar, váha a nízká hladina hluku utahováků zaručí pohodlné ovládání po celou směnu. Pro přesnější utahování je senzor pro snímání hodnot utahování umístěn přímo uvnitř nářadí.

38_60923c402d9b61.jpg (106 KB)38_60923c409eb772.jpg (52 KB)

AKU ŘÍZENÉ UTAHOVÁKY

Bateriově řízené šroubováky jsou uživatelsky velmi pohodlné a mnoho společností je preferuje pro svou nezávislost na propojovacím kabelu s řídicí jednotkou. Plné programování až 8 utahovacích strategií s digitálním senzorem pro krouticí moment a úhel zaručí zefektivnění celého montážního procesu.

39_60923cce02c7011.jpg (100 KB)39_60923cce48ffa12.png (132 KB)

PROČ ZAZNAMENÁVAT DATA Z UTAHOVÁNÍ

 • zvýšení produktivity montáže bez ztráty kvality a kontroly
 • eliminace lidských chyb (zapomenutý spoj, pod/nad utažený spoj…)
 • zpětná kontrola
 • jistota, že Váš produkt bezchybně opustil montáž
 • záznamy z utažení lze spárovat s jednotlivými sekcemi nebo celým výrobkem
 • snadno dohledatelné chybné spoje a kdo je provedl
 • lze propojit jak s lokální databází, tak i SQL databází

Výstřižek-1.PNG (23 KB)111.png (152 KB)

ZAŘÍZENÍ PRO VELKÉ MOMENTY

V našem sortimentu naleznete také zařízení pro aplikaci velkých momentů. Výběr vhodné varianty závisí na vašich požadavcích, přístupu a prostoru.

Násobiče momentu - Jedná se o přesný nástroj, který násobí vstupní kroutící moment specifikovaným převodem. Jsou tak ideálním prostředkem všude tam, kde je omezen prostor a není snadné povolit nebo utáhnout šroub. Není také nutné užití větší síly pomocí dlouhého ramene. Stejnoměrný přenos síly chrání matice a šrouby.

Bateriové/elektrické – flexibilní zařízení, které plynule bez rázů dotahuje pomocí utahováku s násobičem síly a záchytem reakce. Výhodou je snadná manipulace, ovládání a v případě bateriových nezávislost na zdroji. Jsou programovatelné, sledování úhlu, archivace dat a propojení s průmyslovou databází. Pro momenty cca do 7000 Nm

Pneumatické – rázové utahováky, které vzhledem k váze vyžadují zavěšení dosahují momentů až cca 35 000Nm

Hydraulické – utahování až do 43 000 Nm

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

V rámci komplexních služeb společnost KAVON CZ s. r. o. nabízí individuální řešení v oblasti zatahování dle přání a specifikace zákazníka.

Zajišťujeme také realizaci montážních pracovišť pro různé druhy průmyslové činnosti. Pro všechna dodaná zařízení poskytujeme záruční i pozáruční servis.