Profesionální nářadí pro průmysl a řemeslo
Flowdrill

Flowdrill

Beztřísková výroba přesných otvorů a závitů tvářením

Firma Kavon CZ s.r.o. dodává na český trh již od roku 1993 originální technologii Flowdrill, která pomohla mnoha firmám nahradit jiné technologické způsoby a dramaticky zvýšit produktivitu práce. Jedná se o unikátní technologii tváření otvorů a závitů do uzavřených profilů, trubek, tenkých plechů a do všech kovových materiálů.

Historie

V roce 1923 v malé stodole v jižní Francii začal Jan de Walliere s prvními pokusy o vývoj nástroje pro výrobu děr v tenkostěnných materiálech s použitím principu tzv. třecího tepla v místě dotyku s materiálem. Po mnoha pokusech technicky uspěl. Naskytla se však otázka jak průmyslově aplikovat myšlenku, která byla tehdy nerealizovatelná. Nebyl k dostání velmi tvrdý materiál, nebyla známa přesná geometrie nástroje, neexistovaly diamantové brusné kotouče na tvrdé materiály. Nebyly k dispozici stroje pro vytvoření komplikovaného tvaru nástroje. Trvalo skoro šedesát let, než byly tyto problémy vyřešeny a celosvětově patentované řešení nizozemské firmy si našlo cestu k úspěšnému využití.

Jak Flowdrill pracuje?

Nástroj se skládá z hrotu, kužele, prizmatické válcové části, nákružku a upínací části. Kužel má speciální polygonový tvar, což hraje velmi důležitou roli v procesu tváření. Nástroj se upne do upínacího držáku vybaveného chladící turbínou a vsadí se do vřetena vrtačky. Po namazání hrotu speciální pastou ho roztočíme odpovídajícími otáčkami a axiální silou tlačíme do základního tvářeného materiálu. Tím v místě, kde má být pouzdro, vyvoláme tření. Vznikne teplota a materiál se stane plastickým a tvárným. Tvarovací nástroj se nyní může velkou rychlostí protlačit materiálem, který teče po směru a proti směru posuvu a uloží se ve formě límce na povrchu obrobku. Při použití nástroje s ořezem je tento límec odříznut. Materiál, který se ve vrstevnici přetvářel dolů do taru pouzdra, dosáhne cca 3 – 4 násobné výšky původní tloušťky materiálu. Nástroje jsou dodávány v mnoha variantách od průměru 2,5 mm do 60–mm odstupňovaných po 0,1 mm. Pro názornost uvádíme čas zhotovení otvoru a efekt rozdílu otáček.

Pro technologii Flowdrill se hodí všechny tažené materiály, legované, nelegované oceli, hliník, měď a jejich slitiny, magnetické a zvláštní slitiny do pevnosti 700N/mm². Tloušťka materiálu je proporcionálně v závislosti na uzavřeném průměru nástroje a pohybuje se od 0,5 mm do 10 mm.

Pokud je ve vytvářených pouzdrech třeba zhotovit závit, jsou pro tyto aplikace nabízeny nástroje k beztřískovému tváření závitů od M2 do M20 nebo G 1“. Vytváření závitů nezpůsobí přeříznutí vláken materiálu pouzdra a celý závit se velmi zpevní. Na vozech Mercedes Benz dosahoval kroutící moment v materiálu tl. 3 mm a závitu M10 moment při stržení 70 – 100 Nm. Meze kluzu šroubu M10, kvality 12,9/980N mm² je při součiniteli tření 0,14 dosaženo při kroutícím momentu 80 Nm.

Standard

Standard

Flat

Flat

Special

Special

REM

REM

Aludrill

Aludrill

Tváření otvorů a závitů
šetří vaše peníze

 • Nemusíte používat přídavné materiály
 • Odpadá navařování matic
 • Životnost nástroje v oceli o pevnosti kolem 400N/mm² dosahuje 10 000 otvorů
 • Dosáhne se velmi vysoké kvality pouzdra a přesný průměr otvoru
 • Je ideální pro automatizaci
 • Tvářením závitů se dosáhne lehčích konstrukcí díky jednoduššímu spojení dílců
 • Nosnost závitu je vysoká, závit je celistvý bez trhlin
 • Lze využít velké tváření rychlosti
 • Mohou se použít běžné stolní, sloupové vrtačky nebo CNC stroje
 • Nevznikají žádné problémy s třískami
 • Pořizovací náklady nejsou velké

Praktické použití technologie
u našich zákazníků

Ze známých firem, které používají technologii Flowdrill lze jmenovat Audi, Porsche, Keiper Recaro, Cummins, Ferrari, IBM, Fiat-Iveco, Mercedes Benz, Siemmens, Zetor a mnoho dalších.

Těšíme se na spolupráci při řešení nových konstrukcí.

Zdeněk Novák
Kavon CZ s.r.o.
Medlešice 139
538 31 Medlešice
www.kavon.cz